Searching...

Dahua 16 Ch, 1080P, 2U NVR (Firmware Updated to 2017.08)

- SKU: Sec-NVR-Dahua-NVR3816


TVD-X Item

CA$335.99

16ch POE NVR (Support P2P, Cloud Storage)

- SKU: SEC-NVR-VP-N1602-EP


TVD-X Item

CA$275.99

8ch POE NVR (Support P2P, Cloud Storage)

- SKU: SEC-NVR-VP-N0802-BP


TVD-X Item

CA$149.99

4ch 1080P POE NVR (Support P2P, Cloud Storage)

- SKU: SEC-NVR-VP-N0402-BP


TVD-X Item

CA$113.99

Speedex 16 CH 8MP HD PoE NVR

- SKU: SEC-NVR-SPEEDEX-T3316B2-8MP


TVD-X Item

CA$323.99

Speedex 8 CH 8MP HD PoE NVR

- SKU: SEC-NVR-SPEEDEX-T3208H1-8MP


TVD-X Item

CA$191.99

Speedex 4 CH 8MP HD PoE NVR

- SKU: SEC-NVR-SPEEDEX-T3204H1-8MP


TVD-X Item

CA$137.99

Speedex 16 CH 5MP HD PoE NVR

- SKU: SEC-NVR-SPEEDEX-T3116B2-5MP


TVD-X Item

CA$287.99

Speedex 8 CH 5MP HD PoE NVR

- SKU: SEC-NVR-SPEEDEX-T3108B1-5MP


TVD-X Item

CA$149.99

Speedex 4 CH 5MP HD PoE NVR

- SKU: SEC-NVR-SPEEDEX-T3104B1-5MP


TVD-X Item

CA$119.99

32 CH Professional Level 1080P POE NVR

- SKU: SEC-NVR-HK-N5332-P16


TVD-X Item

CA$479.99

16 CH Professional Level 1080P POE NVR

- SKU: SEC-NVR-HK-N5316-P16


TVD-X Item

CA$383.99

NVR-8808N..8 Channels 1080P NVR NTSC SYSTEM

- SKU: DIY NVR 8808N


$175.00

CA$122.50

4 Ch 960P IP Camera Surveillance Kit (No HDD)

- SKU: SEC-KIT-NVR-AE-N6100-4ET-BULLET


TVD-X Item

CA$299.99